İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

  • Yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi, tüm çalışanlarımızın sağlıklı olmalarının ve kendilerini iyi hissetmelerinin teşvik edilmesi.
  • İlgili tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, mevzuatlarına ve uygulamalarına tam uyum ve bağlılık.
  • Politika, prosedür ve emniyetli çalışma sistemlerimizin düzenli bir şekilde gözden geçirilerek, belirlenen amaç ve hedeflerimizin sürekli geliştirilmesi.
  • İş kazalarını en aza indirgemek için sağlık ve güvenlik riskleri değerlendirilmesi, ölçülmesi, kaydedilmesi ve çalışanlara aktarılması.
  • Tüm çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin kazandırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının yapılan tüm işlerde birincil öncelikli olarak uygulanması.
  • Eğitim programları ve etkili iletişim araçlarıyla, çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılan faaliyetlere etkin katılımının sağlanması.

Çevre Politikası

Kalite Politikası

Uzun vadeli hedeflerimizi ve sürdürülebilirlik politikamızı önemsiyor, insana ve doğaya duyarlı bir bakış açısıyla, çevresel performansımızı geliştirmek için sürekli çalışıyoruz.

ISO prosedürleri ve kuralları doğrultusunda periyodik olarak denetlenen üretim tesislerimiz, çalışanlarımıza yönelik sürekli eğitim programlarımız ve hassas kalite kontrol süreçlerimizle, müşterilerimize her zaman aynı kalitede ürün ve hizmet verebilmek için sürekli çalışıyoruz.