Headquarters

Gölgeli Sok. No: 6
GOP 06680 Çankaya
Ankara, TURKEY

Phone: +90 312 436 33 00 (PBX)
Fax: +90 312 436 33 07
E-mail: klyapi@klyapi.com.tr

Factory

Keskin O.S.B.
1. Sok. No: 10
Kirikkale, TURKEY

Phone: +90 318 529 20 80
Fax: +90 318 529 20 81
E-mail: klyapi@klyapi.com.tr